Biên dịch 2 loại kênh truyền hình nước ngoài

Truyền Hình AVG, Truyền Hình AVG, Truyền Hình AVG, Truyền Hình AVG

Truyền Hình AVG, Truyền Hình AVG,Truyền Hình AVG,Truyền Hình AVG,Truyền Hình AVG,

Truyền Hình AVG, Truyền Hình AVG, Truyền Hình AVG, Truyền Hình AVG

Truyền Hình AVG – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011. Theo đó, có 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải được biên dịch.

Theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011, việc biên dịch được thực hiện tùy theo loại kênh chương trình nước ngoài.

Cụ thể, có 4 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải lược dịch, biên dịch: 1- Đối với kênh phim truyện: biên dịch 100% nội dung kênh chương trình; 2- Đối với kênh tin tức: lược dịch 100% nội dung kênh chương trình; 3- Đối với kênh khoa học, giáo dục: biên dịch 100% nội dung chương trình tin tức; 4- Đối với kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, ca nhạc: biên dịch 100% các chương trình tin tức, phóng sự, tài liệu.

Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg mới được ban hành chỉ quy định 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải biên dịch gồm: 1- Biên dịch 100% nội dung kênh chương trình phim truyện; 2- Biên dịch 100% các chương trình phóng sự, tài liệu của kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, kênh ca nhạc.

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc phân loại kênh chương trình truyền hình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gia hạn thực hiện việc biên tập, biên dịch đến 15/5/2013 đối với tất cả các kênh truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình trả tiền.

Hoàng Diên (Theo Chinhphu.vn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s