Số lượng kênh Truyền Hình An Viên – AVG mới nhất năm 2013

Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên,Truyền Hình An Viên,Truyền Hình An Viên,

Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên,

Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên, Truyền Hình An Viên,Truyền Hình An Viên,Truyền Hình An Viên,

 

Truyền Hình An Viên – AVG tăng thêm 6 kênh từ ngày 01.03.2013 tăng số lượng trên trên hạ tầng DTH lên 99 kênh với gói cao cấp, 81 kênh với gói như ý và 55 kênh với gói cơ bản.

Truyền Hình An Viên

Trong đó, gói cơ bản thêm 3 kênh địa phương là:

 1. Bình Phước 1
 2. Hà Tĩnh
 3. VTV Đà Nẵng

Gói cao cấp và như ý tăng 6 kênh là:

 1. Bình Phước 1
 2. Hà Tĩnh
 3. VTV Đà Nẵng
 4. VTV4: Chuyên về giải trí tổng hợp
 5. VTV5: Chuyên về dân tộc
 6. VTC10 ( thay astro): Chuyên về thông tin giải trí.
  Số lượng tên kênh cụ thể dưới đây:

GÓI CƠ BẢN

 

GÓI CƠ BẢN (DTH)

 

 

 

 

 

SỐ KÊNH: 55 SD

 

 

 

 

STT

Tên Kênh

 

 

 

 

1

ANTV – TH CAND

2

An Viên SD – Văn hóa

3

Vnews – TH TTXVN

4

VTV1- TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

 

8

H1 – TH Hà Nội

9

H2 – TH Hà Nội

10

HTV2 – TH TPHCM

11

HTV3 – TH TPHCM

12

HTV4 – TH TPHCM

13

HTV7 – TH TPHCM

14

HTV9 – TH TPHCM

15

BTV1 – TH Bình Dương

16

THVL1 – TH Vĩnh Long

17

VTC1

18

VTC2

19

3NTV – VTC

20

VTC14

21

Phim Hay

22

Today TV – VTC

23

Let’s Việt – VTC

24

Gia Đình – TH TPHCM

25

Thuần Việt – TH TPHCM

26

SAM – Thiếu nhi

27

Kidsco

28

VietTeen – Nhạc trẻ

29

Channel V

30

StarWorld

31

National Geographic

32

NCM – Thể thao

33

StarSports

34

AXN

35

Cinemax

36

THP – TH Hải Phòng

37

QTV3 – TH Quảng Ninh

38

NTV – TH Nghệ An

39

KTV – TH Khánh Hòa

40

QRT – TH Quảng Nam

41

DRT – TH Đak Lak

42

THGL – TH Gia Lai

43

DN1 – TH Đồng Nai

44

BTV2 – TH Bình Dương

45

ATV – TH An Giang

46

KTV – TH Kiên Giang

47

CTV1 – TH Cà Mau

48

Nhạc Cách mạng

49

Nhạc Trữ tình

50

Nhạc Dân tộc

51

Nhạc Trẻ

52

Nhạc Cổ điển

53

VTV4

54

VTV5

55

VTC10

GÓI NHƯ Ý

 

GÓI NHƯ Ý (DTH)

 

 

GÓI NHƯ Ý (DTT)

 

SỐ KÊNH: 81 SD

 

 

SỐ KÊNH: 57 SD, 2HD

STT

Tên Kênh

 

 

STT

Tên Kênh

1

ANTV – TH CAND

1

ANTV – TH CAND

2

An Viên SD – Văn hóa

2

An Viên HD – Văn hóa

3

Vnews – TH TTXVN

3

Vnews – TH TTXVN

4

VTV1- TH Việt Nam

4

VTV1- TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

9

H1 – TH Hà Nội

9

H1 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

11

HTV2 – TH TPHCM

11

HTV2 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

13

HTV4 – TH TPHCM

13

HTV7 – TH TPHCM

14

HTV7 – TH TPHCM

14

HTV9 – TH TPHCM

15

HTV9 – TH TPHCM

15

BTV1 – TH Bình Dương

16

BTV1 – TH Bình Dương

16

THVL1 – TH Vĩnh Long

17

THVL1 – TH Vĩnh Long

17

VTC1

18

VTC1

18

3NTV – VTC

19

VTC2

19

Phim Hay

20

3NTV – VTC

20

Today TV – VTC

21

VTC14

21

Let’s Việt – VTC

22

Phim Hay

22

Astro Cảm Xúc – TH TPHCM

23

Today TV – VTC

23

Gia Đình – TH TPHCM

24

Let’s Việt – VTC

24

Thuần Việt – TH TPHCM

25

VTC10 (thay Astro Cảm Xúc – TH TPHCM)

25

KTV – TH Khánh Hòa

26

Gia Đình – TH TPHCM

26

SAM – Thiếu nhi

27

Thuần Việt – TH TPHCM

27

Cartoon Network

28

SAM – Thiếu nhi

28

Disney Junior

29

Kidsco

29

Disney Channel

30

Cartoon Network

30

VietTeen – Nhạc trẻ

31

Disney Junior

31

Channel V

32

Disney Channel

32

Star World

33

VietTeen – Nhạc trẻ

33

Discovery

34

Channel V

34

National Geographic

35

FashionTV

35

Animal Planet

36

StarWorld

36

NCM – Thể thao

37

Discovery

37

VTC3

38

National Geographic

38

Star Sport

39

Animal Planet

39

ESPN

40

NCM – Thể thao

40

AXN

41

VTC3

41

Cinemax

42

StarSports

42

HBO

43

ESPN

43

Star Movies

44

AXN

44

CNN

45

Cinemax

45

Arirang

46

HBO

46

DW

47

StarMovies

47

NHK World

48

CNN

48

TV5

49

THP – TH Hải Phòng

49

Fashion TV HD

50

QTV3 – TH Quảng Ninh

50

Nhạc Cách mạng

51

NTV – TH Nghệ An

51

Nhạc Trữ tình

52

TTV – TH Thanh Hóa

52

Nhạc Dân tộc

53

HANAM – TH Hà Nam

53

Nhạc Trẻ

54

HY – TH Hưng Yên

54

Nhạc Cổ điển

55

NTV – TH Ninh Bình

55

THP – TH Hải Phòng

56

KTV – TH Khánh Hòa

56

DN1- TH Đồng Nai

57

QRT – TH Quảng Nam

57

LA34 – TH Long An

58

DRT – TH Đak Lak

58

BTV2 – TH Bình Dương

59

THGL – TH Gia Lai

59

TVS 4

60

DRT2 – TH Đà Nẵng

61

TRT1 – TH Thừa Thiên Huế

62

DN1 – TH Đồng Nai

63

BTV2 – TH Bình Dương

64

ATV – TH An Giang

65

KTV – TH Kiên Giang

66

CTV1 – TH Cà Mau

67

THVL2 – TH Vĩnh Long

68

LA34 – TH Long An

69

THĐT – TH Đồng Tháp

70

THTG – TH Tiền Giang

71

VTV Cần Thơ 1 – TH Việt Nam

72

Nhạc Cách mạng

73

Nhạc Trữ tình

74

Nhạc Dân tộc

75

Nhạc Trẻ

76

Nhạc Cổ điển

77

Bình Phước 1

78

Hà Tĩnh

79

VTV Đà Nẵng

80

VTV4

81

VTV5

GÓI CAO CẤP

GÓI CAO CẤP

GÓI CAO CẤP

Hệ thống DTT( 71 kênh)

61 SD, 10 HD

Hệ thống DTH (99 kênh)

90 SD, 9 HD

STT

Tên Kênh

 

 

STT

Tên Kênh

1

ANTV – TH CAND

1

ANTV – TH CAND

2

An Viên HD – Văn hóa

2

An Viên SD – Văn hóa

3

Vnews – TH TTXVN

3

Vnews – TH TTXVN

4

VTV1- TH Việt Nam

4

VTV1- TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

9

H1 – TH Hà Nội

9

H1 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

11

HTV2 – TH TPHCM

11

HTV2 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

13

HTV7 – TH TPHCM

13

HTV4 – TH TPHCM

14

HTV9 – TH TPHCM

14

HTV7 – TH TPHCM

15

BTV1 – TH Bình Dương

15

HTV9 – TH TPHCM

16

THVL1 – TH Vĩnh Long

16

BTV1 – TH Bình Dương

17

VTC1

17

THVL1 – TH Vĩnh Long

18

3NTV – VTC

18

VTC1

19

Phim Hay

19

VTC2

20

Today TV – VTC

20

3NTV – VTC

21

Let’s Việt – VTC

21

VTC14

22

Astro Cảm Xúc – TH TPHCM

22

Phim Hay

23

Gia Đình – TH TPHCM

23

Today TV – VTC

24

Thuần Việt – TH TPHCM

24

Let’s Việt – VTC

25

KTV – TH Khánh Hòa

25

 VTC10 ( thay Astro Cảm xúc)

26

SAM – Thiếu nhi

26

Gia Đình – TH TPHCM

27

Cartoon Network

27

Thuần Việt – TH TPHCM

28

Disney Junior

28

SAM – Thiếu nhi

29

Disney Channel

29

Kidsco

30

VietTeen – Nhạc trẻ

30

Cartoon Network

31

Channel V

31

Disney Junior

32

Star World

32

Disney Channel

33

Discovery

33

VietTeen – Nhạc trẻ

34

National Geographic

34

Channel V

35

Animal Planet

35

FashionTV

36

NCM – Thể thao

36

StarWorld

37

VTC3

37

Discovery

38

Star Sport

38

National Geographic

39

ESPN

39

Animal Planet

41

AXN

40

NCM – Thể thao

42

Cinemax

41

VTC3

43

HBO

42

StarSports

44

Star Movies

43

ESPN

45

CNN

44

AXN

46

Arirang

45

Cinemax

47

DW

46

HBO

48

NHK World

47

StarMovies

49

TV5

48

CNN

50

Fashion TV HD

49

Arirang

51

AXN HD

50

DW

52

ESPN HD

51

NHK World

54

HBO HD

52

TV5

55

Star Movies HD

53

OPT1

56

Star World HD

54

An Viên HD – Văn hóa

57

National Geographic HD

55

AXN HD

58

Discovery HD

56

ESPN HD

59

Nhạc Cách mạng

57

HBO HD

60

Nhạc Trữ tình

58

Star Movies HD

61

Nhạc Dân tộc

59

Star World HD

62

Nhạc Trẻ

60

National Geographic HD

63

Nhạc Cổ điển

61

Discovery HD

64

Nhạc Nhẹ

62

Fashion TV HD

65

Ca nhạc Thiếu nhi

63

THP – TH Hải Phòng

66

Nhạc Nam Bộ

64

QTV3 – TH Quảng Ninh

67

Đọc Truyện

65

NTV – TH Nghệ An

68

THP – TH Hải Phòng

66

TTV – TH Thanh Hóa

69

DN1- TH Đồng Nai

67

HANAM – TH Hà Nam

70

LA34 – TH Long An

68

HY – TH Hưng Yên

71

BTV2 – TH Bình Dương

69

NTV – TH Ninh Bình

70

KTV – TH Khánh Hòa

71

QRT – TH Quảng Nam

72

DRT – TH Đak Lak

73

THGL – TH Gia Lai

74

DRT2 – TH Đà Nẵng

75

TRT1 – TH Thừa Thiên Huế

76

DN1 – TH Đồng Nai

77

BTV2 – TH Bình Dương

78

ATV – TH An Giang

79

KTV – TH Kiên Giang

80

CTV1 – TH Cà Mau

81

THVL2 – TH Vĩnh Long

82

LA34 – TH Long An

83

THĐT – TH Đồng Tháp

84

THTG – TH Tiền Giang

85

VTV Cần Thơ 1 – TH Việt Nam

86

Nhạc Cách mạng

87

Nhạc Trữ tình

88

Nhạc Dân tộc

89

Nhạc Trẻ

90

Nhạc Cổ điển

91

Nhạc Nhẹ

92

Ca nhạc Thiếu nhi

93

Nhạc Nam Bộ

94

Đọc Truyện

95

Bình Phước 1

96

Hà Tĩnh

97

VTV Đà Nẵng

98

VTV4

99

VTV5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s