Ngừng phát sóng kênh Astro Cảm Xúc

Truyền Hình AVG

Truyền Hình AVG

Truyền Hình AVG

Truyền hình AVG trân trọng thông báo: Từ ngày 1/2/2013, kênh Astro Cảm Xúc sẽ chính thức ngừng phát sóng tại Việt Nam theo thông báo của Công ty BHD – đơn vị hiện nắm giữ bản quyền kênh Astro Cảm Xúc tại lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, trên hệ thống truyền dẫn của AVG – Truyền hình An Viên cũng sẽ không còn phát kênh này. Thông báo này cũng sẽ được chạy phía dưới màn hình trên 5 kênh: An Viên, NCM, Vietteen, SAM và Phim hay trên hệ thống kênh của dịch vụ Truyền hình An Viên từ ngày 9/1 đến 31/1/2013.

AVG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s