Cách giải trừ oán thù của oan gia trái chủ

Truyền Hình AVG

Truyền Hình AVG
Avghotline- Truyền Hình AVG

Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học Phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành Pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành Pháp quyến tu hành mới được thành tựu.


 
Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm Phật A-di-đà.Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường Sư Phụ như sau:1. Đầu tiên khuyên dạy cách giải trừ oán thù.Tôi tên (xxx), những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta-bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, Tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật, tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hi vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này tổn người lại không ích lợi gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A-di-đà. Xing hi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A-di-đà, một niệm tương ưng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả bảo, cố gắng tu tập, phát bồ đề tâm, nhứt tâm chuyên niệm A-di-đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu thành chánh quả.

2. Quy y Tam Bảo cho oan gia trái chủ.

Tôi tên (xxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu quy y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ quy y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm 3 lần):

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.
Quy Y Phật, lưỡng túc tôn.
Quy Y Pháp, ly dục tôn,
Quy y Tăng, chúng trung tôn.
Quy Y Phật, không đọa địa ngục
Quy Y Pháp, không đọa ngạ quỷ
Quy Y Tăng, không đọa bang sanh.
(Niệm 3 lần)
 
Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A-di-đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm, cùng tôi chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu A-di-đà Phật.

3. Niệm xong thánh hiệu, vì oan gia trái chủ, tụng Tâm Kinh một lần.
 
4. Tụng xong tâm kinh, vì oan gia trái chủ, tụng chú vãng sanh 21 lần.

5. Lời kết thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A-di-đà hai ngàn tiếng, tụng tâm kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc.
Nam Mô A-di-đà Phật. (3 lần)
 
Chú giải:

1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A-di-đà Phật, có thể toeei tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.

2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.

3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng Chú Vãng Sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý đồng tu chứng nghiệm.
Tịnh Không Pháp sư

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s