Tranh vui cười vỡ bụng

Giữa đường một cái hố to
Thế mà có kẻ vẫn mò xuống thăm
1

Nhìn anh có thấy đẹp trai
Vẫn là môi mắt, mày ngài đó nha
2

Thiên nhiên đẹp quá đi thôi
Anh chui vào tắm trong nồi vẫn ham

3
Anh ơi mau bỏ em ra
Em với thằng Tý chỉ là bạn thôi
4

Ở đây vườn thú quốc gia
Tinh tinh, khỉ đột hay là Ngộ Không?
5

Tớ đi thẩm mỹ viện về
Giờ thì chẳng có ai chê mèo ù

6
Này thì du lịch đại dương
Này thì du lịch bằng đường thủy kia

7
Xây chuồng mà cũng khó ghê
Chỉ sợ em ấy lại chê xấu òm

8
Tớ đang tập múa cột đây
Để còn biểu diễn ngất ngây bao chàng

9
Cứ tưởng “ai- pát” (ipat) làm quà
Thế mà nhìn kỹ hóa ra “ai – pạt ” (eye pad)
10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s