Thêm hai kênh truyền hình

Truyền Hình AVG

Truyền Hình AVG, nguồn lợi ích của đồng bào, niềm tự hào của người Việt.

Các kênh truyền hình mới đang được xây dựng tại Việt Nam. Dưới đây Truyền hình AVG có sưu tập 01 bài viết về 02 kênh truyền hình sắp ra đời là kênh Truyền hình quốc phòng và kênh Truyền hình Quốc hội.

Truyền hình AVG

(Truyền Hình AVG) – Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý về việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội và Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Theo Văn bản số 1349/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý với đề nghị của Văn phòng Quốc hội về việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội. Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện và phê duyệt Đề án xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc thiết lập Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động Kênh Truyền hình Quốc phòng hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, phục vụ tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép hoạt động Kênh Truyền hình Quốc hội, Kênh Truyền hình Quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Hiện này Truyền hình AVG đã phát một số kênh thiết yếu như ANTV, VTV3, VTC1…Truyền hình AVG sẽ tiếp tục đưa các kênh truyền hình mới lên hệ thống nếu băng thông cho phép.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s